Výsledky DNA testu na CEA - Daddy

18.12.2014 09:51

Ze Slovgenu přišly další potěšující výsledky Daddyho - CEA - R/R - non-affected.

Zatím všechna testování s homozygotně dominantním výsledkem!