APEIRON

(z řec. a-, bez, a peras, mez, hranice) znamená neomezené, nekonečné, neohraničené

 

Od mýtu k filosofii

Podle řecké mytologie svět vznikl ze zející bezedné propasti. První filosofové jej nahradili abstraktnějším pojmem beztvarého nekonečna, které označili jako apeiron. Tato pralátka je nekonečná a věčná a je pořád v pohybu. Je to vesmírný řád, platící úplně pro vše, co se ve vesmíru nachází. Protože apeiron nemá meze, může tento koloběh vznikání a zanikání trvat donekonečna.

Dle Anaximandra je to absolutní počátek, princip všeho jsoucna. Svět nepochází z jedné materiální pralátky (voda či vzduch); nesčetné světy vznikají a zanikají vydělováním protikladů z božského neomezena (řec. apeiron); z této rovnováhy vychází teplo a chladno, vlhko a sucho, čímž vznikají čtyři živly a ustavují tak věci a z jejich sváru se rodí náš svět.  Zdrojem životní aktivity je právě apeiron.

Dokladem tohoto učení je jeden z mála zachovaných přímých zlomků:

Ze kterých jest jsoucím věcem vznik,

do těchto nastává i zánik,

podle nutnosti.

Neboť vše si navzájem platí pokutu a pokání za své bezpráví,

podle pořadí času.

Každá věc, která se z apeiron vynořila, narušuje tím jeho věčnou rovnováhu a tím působí „bezpráví“, za což „podle řádu času“ zaplatí svým zánikem. Jinak by se totiž mohlo stát, že by nějaké jsoucno přesáhlo všechny meze, což by ohrozilo stabilitu kosmu.

Text dostupný na https://cs.wikipedia.org/wiki/Apeiron

a   https://cs.wikipedia.org/wiki/Anaximandros

 

APEIRON je synonymem pro mou chovatelskou filozofii a možná i zdrojem mé síly a aktivity. Energie, která mě vždy přinutí vstát a jít dál, i když ,, podle nutnosti nastává zánik“ a člověku se hroutí to, co dlouhou dobu budoval. Nekonečné možnosti jsou okolo každého z nás a je naší volbou, zda a které využijeme. K cílům vedou cesty a ty mě baví snad víc, než konečný výsledek. Získávat nové dovednosti, potkávat zajímavé lidi, poznávat a objevovat. Jen se obávám, že mi jeden život nestačí. Ještě, že moje víra v koloběh vznikání a zanikání bez konce a vědomí, že každé bezpráví zaplatí svým zánikem, mi ulehčuje bytí…

Snad je bezbřehý Apeiron tou správnou symbolikou pro mé konání a vyjádřením originality spojení, o která se v té nejlepší chovatelské víře pokouším.

Prostě někdy je to s podivem, jak nakonec věci do sebe zapadají.

Dík všem, kteří mě v mé víře podporují.